Herroepen of retourneren

Voldoen onze producten toch niet helemaal aan uw wensen of wilt u om een andere reden afzien van uw aankoop?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen we u vragen om ons een mail te sturen op info@nlverandas.nl met in de aanhef VERZOEK TOT RETOUR én onderstaand modelformulier:

  • Heeft u nog geen producten ontvangen en ziet u af van de aankoop? Kies dan "Herroeping niet geleverde producten"
  • Heeft u nog geen producten ontvangen en wilt u de bestelling gedeeltelijk herroepen? Kies dan "Gedeeltelijke herroeping niet geleverde goederen"
  • Heeft u de bestelling wel ontvangen en ziet u af van de gehele of gedeeltelijke bestelling? Kies dan "Herroeping ontvangen goederen"

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

  • [Datum]

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Na ontvangst van uw email zullen wij telefonisch of per mail contact met u opnemen om de vervolgstappen af te stemmen.